Categorie Time management

Jongleren met tomaten en tijd

Als je iets doet wat je nooit doet, is het lastiger een deadline te stellen en een inschatting te maken van de tijd die je nodig hebt voor je doel. Je hebt immers nog niet een fijngestemd inzicht in hoe…